Kling Brandbeveiliging is lid van en nauw betrokken bij het VEBON-NOVB. Ondernemersvereniging VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.

De vereniging VEBON-NOVB is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden.

VEBON-NOVB is in 1969 opgericht en is een deskundige spreekbuis. VEBON-NOVB staat voor kwaliteitsbedrijven, duidelijke taal, een sterke organisatie en meerwaarde voor haar leden. Deskundige ondersteuning, dienstverlening en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel.
Kerntaken van VEBON-NOVB

- Belangenbehartiging;
- Werkgeversvertegenwoordiging;
- Visie- en beleidsontwikkeling;
- Informatieverstrekking;
- Dienstverlening.

Met de uitvoering van bovenstaande taken faciliteert de vereniging de leden.
Samen werken aan Nederland Veilig!
Innovatie en kennisontwikkeling gaan zó snel dat het als individueel bedrijf niet bij te benen is. Het op de juiste schaal bundelen en delen van kennis is cruciaal.

VEBON-NOVB gelooft in een sterke binding met – en vertegenwoordiging van – leden rond specifieke behoeften en thema’s.


Meer weten over het VEBON-NOVB? Ga dan naar de website